بازگشت به لیست محصولات


ماشین آف رود

کد : 1014

این محصول مدلیست از ماشین شاسی بلند مخصوص آفرود.مسابقات آفرُوْد گونه‌ای از مسابقات اتومبیل‌رانی هستند که در پیست‌های دارای عوارض دشوار طبیعی برگزار می‌شوند.مکانیزم حرکتی آن قدرتیست، وجود موتور های میکانیکی برای هر جفت چرخ و چهار فنر قدرت و انعطاف خوبی به این محصول بخشیده.

۷۰۰۰۰تومان

ماشین آف رود