بازگشت به لیست محصولات


توپ هوش

کد : 1033

این اسباب بازی شامل قطعات پلاستکی در اشکلال هندسی متفاوت است که باید به داخل توپ بزرگ انداخته شوند قطعات کوچک فقط از جای تعبیه شده برای همان شکل عبور میکنند.

۳۲۰۰۰تومان

توپ هوش فکری