بازگشت به لیست محصولات


کامیونت نفربر

کد : 1003

خودروی نفربر ارتشی با امکان باز شدن همه دربها

۴۰۰۰۰تومان

ماشین کامیونت جنگی نفربر خودرو