بازگشت به لیست محصولات


قطار هوهو چی چی

کد : 1039

قطار بدون باتری، به اولین واگن قطار طنابی وصل شده که با کمک آن اسباب بازی کشیده می شود، روی واگنها اعداد از یک تا سه درج شده و قابل جدا شدن می باشند. آخرین تصویر مربوط به فیلم این محصول در زمان استفاده است که جهت نمایش باید موس را بر روی آن نگهدارید.

۵۰۰۰۰تومان

قطار