بازگشت به لیست محصولات


ماشین جیپ

کد : 1008

این محصول مدلیست از خودروی پاژن که یک خودروی شاسی بلند بیابانیست مکانیزم حرکتی آن بصورت عقب کشیست، شامل دو عدد چراغ ال ای دی میباشد.

عدم موجودی!

ماشین جیپ